Důležitá sdělení

Platba školného po dobu uzavření MŠ

 

Únor 2021

Školné se snižuje pouze dětem ze třídy Koťata o 54,-- Kč (karanténa 24.-26. 2. 2021).

Březen 2021

Školné je pro všechny děti 0,-- Kč (uzavřena celá MŠ).

Duben 2021

Školné se snižuje o 115,-- Kč všem dětem (1.- 9. 4. 2021 MŠ uzavřena). Pro děti, které v dubnu do MŠ vůbec nenastoupí, bude školné 0,-- Kč. Děti, které v průběhu dubna nastoupí (děti rodičů vybraných profesí) budou platit školné ve výši 245,-- Kč.

PROVOZ MŠ ČTYŘLÍSTEK od 12. 4. 2021

Informace k nástupu dětí do mateřské školy:

  • provoz bude obnoven pouze pro děti s povinným předškolním vzděláváním a pro děti zaměstnanců vybraných profesí
  • děti budou rozděleny do 2 skupin (provoz: Dráčata, Sluníčka)
  • děti nemusí v MŠ nosit roušky

Testování Ag testy:

ZÁPIS DO MŠ 2021-2022

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MŠ ČTYŘLÍSTEK PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 zápisy k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 proběhnou v souladu s právními předpisy v období od 3. 5. 2021 do 14. 5. 2021 bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání je možné doručit následujícími způsoby:

Stezka zajíčka Ušáčka

Stezka zajíčka Ušáčka

 

Ahoj všem,

pro veliký úspěch Stezky skřítka Strakáčka jsme pro děti připravily její pokračování                s názvem Stezka zajíčka Ušáčka, kterou si můžete projít kdykoliv od 24. 3. do 9. 4. 2021.

Cesta začíná u naší školky (MŠ Čtyřlístek) - další pokyny naleznete v přiloženém dopise        od zajíčka Ušáčka (viz níže).

Stezka skřítka Strakáčka

 

Ahoj všem,

protože nemůžeme do školky, připravily jsme pro vaše děti hru „Stezka skřítka Strakáčka“, kterou si s nimi můžete kdykoliv od 9. do 21.3. 2021 projít.

Cesta začíná u naší školky (MŠ Čtyřlístek) - další pokyny naleznete v přiloženém dopise od skřítka Strakáčka.

UZAVŘENÍ MŠ od 1.3.2021 do odvolání

Na základě usnesení Vlády ČR je s účinností od 1.3.2021

MŠ Čtyřlístek do odvolání UZAVŘENA. 
 
 
Vzdělávání distančním způsobem bude opět poskytováno předškolákům, pro které je předškolní vzdělávání povinné.
Materiály Vám budou  posílány jednou týdně na Vámi uvedený e-mail.
Pro děti, jejichž zákonní zástupci pracují v profesích nezbytných pro chod státu (zde), bude k dispozici MŠ Spojařů.
 
Děkujeme za pochopení a přejeme všem pevné zdraví!

ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ "KOŤATA"

Postup při žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření třídy Koťat od 22.2. do 8.3. (včetně) 2021
Vážení rodiče,
v tuto chvíli nepotřebujete potvrzení od mateřské školy o uzavření třídy. Vašemu zaměstnavateli stačí pouze nahlásit skutečnost, že nastupujete na ošetřovné.
O ošetřovné můžete žádat zpětně za uplynulý kalendářní měsíc. Tedy na začátku měsíce března za měsíc únor a na začátku měsíce dubna za měsíc březen. Zatím tedy nevyplňujte žádný formulář.

UZAVŘENÍ TŘÍDY "KOŤATA" (covid - 19)

! Oznámení rodičům dětí ze třídy "Koťata" !

Z důvodu výskytu onemocnění covid-19 ve  třídě Koťat, dochází na základě konzultace s Krajskou hygienickou stanicí Strakonice v termínu od 24.2. - 8.3. 2021 k UZAVŘENÍ této třídy. 
Krajská hygienická stanice doporučuje sledovat zdravotní stav vašich dětí a všech rodinných příslušníků. V případě výskytu příznaků nemoci telefonicky kontaktujte svého dětského, či praktikého lékaře.
 

 
 

PLÁNOVANÉ AKCE MŠ - ÚNOR 2021

16. 2. 2021 DIVADLO FUGO zrušeno
25. 2. 2021 KARNEVAL V MŠ
Maškarní karneval bude probíhat na jednotlivých třídách odděleně, děti si mohou přinést z domova své kostýmy, masky, v případě zájmu můžeme dětem masky zapůjčit v Mš.                      
Plánované akce budou podřízeny aktuální epidemiologické situaci a nařízení vlády.

Jarní prázdniny

Provoz o jarních prázdninách bude zajištěn ve třídě DRÁČATA.
TELEFON: 380 422 863

Program